Intro

Herkent u de situatie in bovenstaand plaatje? Process Partners helpt u graag om deze problematiek structureel op te lossen.

Process Partners gelooft dat veel organisaties beter kunnen presteren dan ze nu doen. Niet door meer te stressen. Niet door meer mensen aan te nemen of in te huren. En ook niet door dure ICT systemen te implementeren.

Hoe dan wel?

 • Door moeilijke processen simpel maken. Hoe simpeler het proces hoe kleiner de kans op fouten. En het herstellen van een fout duurt soms langer dan de oorspronkelijke taak zelf. Hoe simpeler het proces hoe beter ieder begrijpt wat zijn bijdrage is aan het resultaat.
 • Door een goede afstemming tussen strategie en uitvoering, tussen de verschillende managementlagen, door het formuleren van haalbare, meetbare en transparante doelstellingen.
 • Door samen te werken aan zaken die op dit moment belangrijk zijn. Moeilijke zaken duren bijna nooit lang omdat het veel werk vraagt. Iets duurt lang omdat het lang blijft liggen. Is het niet verleidelijk om de makkelijke aanvragen eerst te doen?
 • En last but not least door ieders betrokkenheid; Process Partners gelooft in de kracht van mensen. Iedereen, op ieder niveau, wil uiteindelijk voldoening halen uit zijn werk. Dat gevoel hebben dat je een positieve bijdrage hebt geleverd aan het resultaat van de dag. Door dat gevoel aan te spreken wordt er veel meer mogelijk.

Werkwijze

Hoe realiseert Process Partners dit?

 • Doelstellingen duidelijk, meetbaar en transparant maken
 • Huidige proces visueel in kaart brengen
  • van elkaar begrijpen wie wat doet
  • vaststellen waar verspilling optreedt
 • Dramatisch reduceren van de hoeveelheid onderhanden werk.
  • Hoe korter de rij is, hoe sneller de laatste aan de beurt is.
 • Fundamenteel proces herontwerp
  • op basis van  gewenste resultaat
  • plus bevindingen bij huidige proces
 • Inregelen van operationeel management
  • Eenduidige werkindeling (wie levert wat op aan wie,  wanneer en hoe)
  • Monitoren door “dashboard”  (weten hoe het op dit moment gaat)
  • Opstellen van rapportages (weten waar je staat t.o.v. gestelde doelen)
 • Creëren van  inzichtelijk infographics (visualiseren wat er in organisatie gebeurd)
 • Opstellen van een praktisch inzetbaar Kanban board (fysiek of digitaal)
  • Wat moeten we allemaal doen (totaal)
  • Wat doen we deze week
  • Wat hebben we al gedaan
 • Het organiseren van workshops & on the job training

Filosofie

Process Partners gelooft in een integrale aanpak van mens, proces en systeem, waarbij transpiratie en inspiratie een belangrijke rol spelen. De werkwijze van Process Partners valt of staat dan ook met onderstaande sleutelwoorden:

transparantie + inspiratie = transpiratie = resultaat

Inspiratie: slechts bij hoge uitzondering zullen medewerkers alles geven voor een zaak waar men niet in gelooft. Of andersom; overtuig medewerkers van het hogere doel en men zal meer geven en bijdragen.

Een belangrijke taak voor iedere leider is om zijn medewerkers te inspireren, om met woorden en daden te laten zien waar je in geloofd en waarom dat leidt tot de doelen die je stelt.

Een ander belangrijk sleutelwoord voor de oplossing is transparantie. D.w.z. dat voor iedereen duidelijk is wat het resultaat van alle inspanningen is ten opzichte van de gestelde doelen. Dat voor iedereen inzichtelijk is wat op dat moment belangrijk is.

Transpiratie
Vaak is het mogelijk om meer te bereiken met minder stress. Dat kan door zaken goed te regelen, door op het juiste moment aan de juiste dingen te werken. Kortom, door operationele zaken goed te managen en de inspanningen goed te richten.

Ook overtuigd van het succes van bovenstaande methodiek? Wij komen graag langs voor een oriënterend gesprek.

Comments are closed.